Stužková

14.11.2016 19:30

Pečatenie triednej knihy a jej krádež. Stredná zdravotnícka škola Bratislava, 4.FL
Stužková slávnosť 18.11.2016