Stužková

20.11.2016 22:43

Pečatenie triednej knihy a jej krádež. Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa, 4.B
Stužková slávnosť 3.12.2016