Trailer Stužková IV.B

Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

3.12.2016

Trailer Stužková IV.FL

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava

18.11.2016

Trailer Stužková IV.OO/ZL

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava

27.11.2015

Trailer Stužková IV.B

Stredná odborná škola, Nové Zámky

4.12.2015

Trailer Stužková VIII.OG

Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

5.12.2015

Trailer Stužková 4.B

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

12.12.2014

Trailer Stužková IV.C

Gymnázium Nové Zámky

6.12.2014

Trailer Stužková IV.OO

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava

7.11.2014

Trailer Stužková IV.B

SOŠ Jesenského 1, Nové Zámky

25.10.2014

Trailer Stužková IV.B

Gymnázium BST Lučenec

14.12.2013

Trailer Stužková IV.ZAS

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

07.12.2013

Trailer Stužková IV.A

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

29.11.2013

Trailer Stužková Oktáva

Gymnázium Karola Štúra v Modre

15.11.2013

Trailer Stužková 4.B

Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava

02.11.2013


 

Trailer Stužková Oktáva

Gymnázium Šaľa

08.12.2012


 

Trailer Stužková 4.A

Spojená škola Nivy 2 Šaľa

07.12.2012

 

Trailer Stužková 4.MAA

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

30.11.2012

Trailer Stužková 4.A

Gymnázium Nové Zámky

24.11.2012

Trailer Stužková 4.B

Spojená škola Nivy 2 Šaľa

16.11.2012

Trailer Stužková IV.ZA

Stredná zdravotnícka škola Bratislava

09.11.2012